ภูเก็ตให้คนเข้าเกาะเพื่อท่องเที่ยว พร้อมแง้มประตูให้คนภูเก็ต เข้า-ออก ภายในวันเดียว แต่ต้องทำตามมาตรการ

ภูเก็ตแก้ไขมาตรการผู้ที่เดินทางเข้าเกาะเพื่อการท่องเที่ยว ต้องจองที่พักหรือใบยืนยันรายการนำเที่ยว และชำระเงินล่วงหน้า โดยต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com และแสดง QR CODE ก่อนเข้า พร้อมแง้มประตูให้คนภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox (ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต และประชุม ศปก.ศบค.และศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร่วมกับ ศปก.ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meetingโดยจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้า การดำเนินการของจังหวัดนำร่องในการเปิดรับนักท่องเที่ยว โดยยอดสะสมเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-4 กันยายน 2564 มีเที่ยวบินเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 346 เที่ยว มีนักท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทั้งสิ้น 28,197คน พบผู้ติดเชื้อ 88 คน รักษาหายแล้ว 67 คน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2564 นักท่องเที่ยวเดินทางกลับประเทศต้นทางแล้ว 10,492 คน นักท่องเที่ยวเดินไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย 17,705 คน และยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4,963 คน ข้อมูลยอดจองห้อง SHA+ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2564 จำนวน 484,427 Pax/night อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการดำเนินการตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังคงเดินหน้าต่อไปได้

นอกจากนั้น ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การควบคุมโรคในพื้นที่ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มแรงงานประมง โดยสิ่งสำคัญคือ เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะต้องนำเข้าสู่ระบบการรักษาโดยทันที จะต้องไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยต้องรอนานนอกจากนั้น ยังได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต ที่ 5139/2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.ย.นี้ ประกอบด้วย ข้อที่ 16 ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว ต้องมีหลักฐานการจองที่พักหรือใบยืนยันรายการนำเที่ยว และชำระเงินล่วงหน้า โดยต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com และแสดง QR CODE ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

โดยผู้ได้รับการยกเว้นตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดซิโนแวค (Sinovac) ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) โมเดอร์นา (Moderna) จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึงรวมทั้งเพิ่มเติมในส่วนของข้อที่ 17 ผู้ที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล หรือส่งต่อผู้ป่วย หรือมีนัดหมายพบแพทย์ นอกจากนั้น ยังได้มีการพิจารณาเพื่อผ่อนคลายแก้ปัญหาให้คนภูเก็ตที่ต้องการเดินทางไปยังจังหวัดพังงา แบบไปเช้าเย็นกลับเป็นประจำ ให้ลงทะเบียนและขอหนังสือรับรองจากทางอำเภอ และจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.-14 ก.ย.64 แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการของทางจังหวัดอีกครั้ง

Subscribe