ภูเก็ตไม่ล็อกดาวน์! แต่ยกระดับมาตรการป้องกันโควิดเข้มข้น จัดทีมตามตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบกักตัว ป้องแพร่ระบาดเพิ่มควบคู่เศรษฐกิจเดินต่อได้

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติ ไม่ล็อกดาวน์เกาะภูเก็ต แต่ยกระดับมาตรการป้องกันโควิดให้เข้มข้นขึ้น ทั้งสถานที่เสี่ยง การเข้า-ออกเกาะภูเก็ต จัดทีมตามตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเข้ากักตัวตามระบบ เพื่อให้คนภูเก็ตปลอดภัย เศรษฐกิจเดินต่อได้

ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26/2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 ว่า จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 30 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 142 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 665 คน

โดยในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้นขณะนี้กักตัวอยู่ในสถานที่กักตัว 138 คน และกักตัวอยู่บ้านกว่า 542 คน ซึ่งในกลุ่มนี้ทางสาธารณสุขจะติดตามตัวเข้าสู่ระบบการกักตัวที่ทางจังหวัดกำหนดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่คนในครอบครัวและในชุมชน เพราะขณะนี้ทางจังหวัดมีความพร้อมในการกักตัวแล้วถึง 3 โรงแรมด้วยกัน ห้องพักเพียงพอ จึงอยากจะให้กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบ

โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางและมาตรการในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีการปิดเกาะ หรือ ล็อกดาวน์เกาะภูเก็ต แต่อย่างใด แต่ให้มีการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มข้นขึ้น ทั้งในการกลั่นกรองคนที่จะเดินทางเข้าภูเก็ต การรายงานตัวของบุคคลที่เข้ามายังภูเก็ต การงดกิจกรรมต่างๆที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยและการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเข้มข้น

รวมไปถึงการนำตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 500 คน เข้ามากักตัวยังสถานที่กักตัวที่จังหวัดกำหนด 3 จุด เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อเพิ่ม ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้จัดทีมฝ่ายปกครอง ตำรวจ ร่วมกับทางสาธารณสุข ในการติดตามตัวกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสู่เข้าสู่การกักตัว หากบุคคลใดไม่ให้ความร่วมมือก็จะใช้มาตรการในบังคับใช้กฎหมายโรคติดต่อเข้าควบคุมตัวเข้าเชิญตัวมากักตัวยังโรงแรมทั้งสามแห่งที่ได้จัดไว้

แต่ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการต่างๆนั้น จะต้องรอคำสั่งจากการประชุม ศบค.ในวันพรุ่งนี้อีกครั้ง ว่าจะมีการสั่งการอย่างไร แต่ในเบื้องต้น ที่ประชุมทั้งภาครัฐและเอกชนยังเห็นว่าภูเก็ต ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องกักตัว ภูเก็ตยังสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้

นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการประชุมในวันนี้ ได้ข้อสรุปว่าภูเก็ตยังไม่มีการล็อกดาวน์แต่อย่างใด แต่จะมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มข้นเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม และจำนวยผู้ป่วยในขณะนี้ทางจังหวัดและสาธารณสุขยังมีความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อ แต่หากจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้ ทางจังหวัดจะมีการหารือถึงมาตรการต่างๆอีกครั้งหนึ่ง

Subscribe