ภูเก็ต ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแรงงานต่างด้าวหลังพบผู้ติดเชื้อร้อยละ 80

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มแรงงานต่างด้าวหลังพบผู้ติดเชื้อร้อยละ 80 เน้นห้ามเคลื่อนย้าย พร้อมขอความร่วมมือนายจ้าง หากติดเชื้อให้จัดสถานที่กักตัวในแคมป์ และสั่งการแต่ละพื้นที่เร่งลงตรวจเชิงรุกเพิ่มขึ้น ป้องกันการขยายวงแพร่ระบาดผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ ทั้งในแคมป์คนงาน แรงงานประมง และตลาดสด กระจายทั่วทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งพบการแพร่ระบาดค่อนข้างมาก เนื่องจากมีจำนวนแรงงานดังกล่าวอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะมีการวางมาตรการป้องกันแล้วระดับหนึ่ง แต่ยังพบการเดินทางไปมาหาสู่กันในกลุ่มแรงงานที่เช่าบ้านพักอาศัยกันเอง และเป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่ จึงต้องเร่งหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติม แม้ว่าส่วนใหญ่ที่มีการตรวจพบก่อนหน้านี้จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว หรือกลุ่มไม่แสดงอาการมากถึง 85% เนื่องจากจะรับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นจำนวนมาก และประมาณ 80% เป็นการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดภูเก็ตได้มีมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวไปแล้ว ดังนั้นเพื่อติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการบังคับให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ซึ่ง จากการประเมินพบว่าพื้นที่ อ.ถลาง และ อ.กะทู้ มีแรงงานต่างด้าวอยู่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่อำเภอละกว่า 10,000 คน จึงได้มีการมอบภารกิจให้แต่ละอำเภอจัดการตามมาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะการขอความร่วมมือจากเจ้าของแคมป์ในการตรวจคัดกรองแรงงานในแคมป์ของตัวเองและจัดสถานการณ์ที่รองรับกรณีพบผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกลุ่มสีเขียว และผู้ที่ต้องเฝ้าดูอาการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ ไปดูแลรักษา ทั้งนี้จะต้องดำเนินการเหมือนกันทุกแคมป์ในส่วนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในกลุ่มย่อยต่างๆ หรือเช่าที่พักอาศัยเอง นายณรงค์ กล่าวว่า จะมีความยากลำบากในการตรวจหาเชื้อ แต่จะมีการออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหว และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด  และในระยะนี้จะขอความร่วมมือจากนายจ้างเพื่อแจ้งให้กับลูกจ้างอยู่ในสถานที่ทำงานเป็นหลักและไม่ให้ออกมาข้างนอก ส่วนคนงานหลายกลุ่มที่ทำงานด้วยกันก็จะต้องควบคุมเส้นทางในการเดินทางไม่ให้มีการจอดพักระหว่างเดินทาง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผลัดเปลี่ยนกันไปตรวจสอบ ซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการควบคุมแรงงานต่างด้าวให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนายณรงค์ ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับพื้นที่ที่มีปัญหามากที่สุด คือ พื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตที่มีแรงต่างด้าวประมาณ 2 เท่าของทั้ง 2 อำเภอดังกล่าว ส่วนใหญ่จะอยู่กันแออัด และมีชุมชนล้อมรอบ เช่น องค์การสะพานปลา ซึ่งได้แบ่งความรับผิดชอบ โดยให้ประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปคัดกรองคนที่ติดเชื้อเพื่อแยกตัวออกมาจากชุมชน โดยพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงสีเขียว (ไม่แสดงอาการ) ซึ่งบางส่วนจะให้กักตัวอยู่ในเรือ และบางส่วนจะนำมาดูอาการในศูนย์โควิด-19 ชุมชน กลุ่มเสี่ยงชุมชนกิ่งแก้ว และโหนทรายทอง จะส่งเจ้าหน้าที่ฯ เข้าไปตรวจทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกเร็วๆนี้ ส่วนกลุ่มชุมชนชาวไทยใหม่แหลมตุ๊กแก ได้มีการตรวจคัดกรอง และนำผู้ติดเชื้อส่งเข้าสถานที่กักตัวแล้ว เป็นต้น

Subscribe