ภูเก็ต รับนทท.เกาหลีใต้ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน JINAIR

นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) มอบหมายให้ นายงามพล พลาวุธพนักงานเวรอำนวยการ (04) ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สายการบินให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน JINAIR เที่ยวบินที่ LR015 เส้นทางการบิน ICN-HKT (โซล – ภูเก็ต)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต จำนวน 179 คน โดยท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Subscribe