ภูเก็ต วันที่ 2 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย

วันนี้ (13 เม.ย. 65) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 โดยมีนายอมรเทพ ปรีคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอนุภาพกล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 12 เมษายน 2565(วันที่ 2 ของการรณรงค์)จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 4 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเพศชาย 2 ราย ผู้บาดเจ็บเพศชาย 2 ราย ส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ พฤติกรรมเสี่ยงไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็วเกินกำหนด โดยจังหวัดภูเก็ตมีจุดตรวจยานพาหนะชนิดต่าง ๆ จำนวน 11 จุดตรวจ ส่วนผลการดำเนินคดีใน 10 ข้อหลัก พบว่า ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยมีจำนวนสูงสุด รองลงมาได้แก่ไม่มีใบขับขี่ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตามลำดับสำหรับ การท่องเที่ยวทางน้ำ ข้อมูลอุบัติเหตุทางน้ำและทางทะเลยังคงเป็นศูนย์

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ทุกจุด ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของเมาแล้วขับ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังให้ทุกจุดตรวจเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการกำชับข้าราชการทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของนักท่องเที่ยวทางน้ำขอให้ ตำรวจน้ำและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเรื่องของนักท่องเที่ยวจะต้องสวมใส่ชูเสื้อชูชีพ ตลอดเวลาที่อยู่บนเรือเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

Subscribe