ภูเก็ต หารือมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ต หารือมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ของคนทุกกลุ่ม ภายใต้หลักลดการติดเชื้อ เศรษฐกิจเดินได้

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม หารือมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ฝ่ายปกครองเข้าร่วม เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการจากประกาศใช้คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 5407/2564 เรื่องมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ยง2564 ที่ผ่านมานายพิเชษฐ์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับภาคส่วนต่างๆถึงมาตรการการเดินทางเข้าภูเก็ต ของคนทุกกลุ่ม ภายใต้หลักลดการติดเชื้อ เศรษฐกิจเดินได้ของจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปที่จะนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตพิจารณาประกอบด้วย เปิดให้ทุกกลุ่มสามารถเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตภายใต้เงื่อนไข 1. ฉีดวัคซีนครบโดส  2.ตรวจ Swab Test โดยวิธี RT-PCR หรือ ตรวจแบบ ATK มีผลภายใน 7 วัน 3.ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 คนที่เดินทางเข้ามาจะต้องลงทะเบียน ใน “หมอพร้อม” และ “Gophuget” หรือวิธีการตามที่จังหวัดภูเก็ตกำหนดส่วนการเดินทางโดยทางอากาศซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องของวิธีการตรวจหาเชื้อ เตรียมเสนอ ศปก.ศบค.ชุดเล็กและ ศบค.ให้มีการตั้งจุดตรวจ ATK ที่สนามบินต้นทางกรณีที่ผู้เดินทางนำ ชุดตรวจ ATK มาเองนายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นของการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ฝ่ายปกครอง เพื่อเตรียมนำเข้าที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตทั้งเพื่อการท่องเที่ยวและในกรณีที่อื่นๆโดยภายใต้หลักลดการติดเชื้อ เศรษฐกิจเดินได้ของจังหวัดภูเก็ต

 

Subscribe