ภูเก็ต เสริมทัพคลินิกอุ่นใจ รักษาโควิด-19 เร่งควบคุมระงับการระบาดในพื้นที่

แพทย์หญิง วิทิตา แจ้งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อรายใหม่หลักร้อยคนต่อวัน โดยมาตรการหลักในการรักษา คือ ทุกโรงพยาบาลได้เปิด AI คลินิก หรือคลินิกโรคทางเดินหายใจเพื่อดูแลรักษาในทุกโรงพยาบาล แต่จากการทวีความสูงของยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลต่อการบริการในแต่ละโรงพยาบาลไม่เพียงพอ เกิดความหนาแน่น จังหวัดภูเก็ต จึงได้เปิดให้บริการ “คลินิกอุ่นใจ” ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเคยเปิดให้บริการมาแล้วในช่วงการระบาดระลอกที่ผ่านมาทั้งนี้ คลินิกอุ่นใจ ให้บริการสำหรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก สามารถเดินทางเข้ารักษาได้ที่คลินิกอุ่นใจ และนอกจากคลินิกอุ่นใจแล้ว ได้มีการเปิดสายด่วน Phuket Covid-19 Call Center หมายเลข 076-254-200 คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการรักษาหรือประสานส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามกระบวน ซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติ สามารถกด 88 โดยจะมีการให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกและความมั่นใจของประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้