“มหกรรมอาหารทะเล : หรอย ริม เล” ครั้งที่ 2

หรอย ริม เล Phuket Tastival 23-24 เมย. 65 ณ.ปลายแหลมสะพานหินภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหารทะเล : หรอย ริม เล” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยเทศบาลนครภูเก็ต นำโดย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีเปิดภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตให้สามารถฟื้นตัวได้ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้น เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาเสริมพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ผ่านงานเทศกาลอาหารทะเล “หรอย ริม เล” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2565 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (ปลายแหลมสะพานหิน) โดยมีผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมาร่วมออกร้านจำหน่ายอาหารกว่า 120 ราย ซึ่งแบ่งโซนเป็น อาหารพื้นเมือง 23 ร้าน อาหารซีฟู๊ด 25 ร้าน สินค้าชุมชน 3 ร้าน สินทั่วไป 69 ร้าน และรถฟู๊ดทรัค กว่า 10 ร้าน

ทั้งนี้ การจัดงานครั้งที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้า อาหารเป็นจำนวน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้อย่างดี โดยเชื่อมั่นว่าการจัดงานทั้ง 2 ครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ มีการจัดกิจกรรมบนเวที ทั้งการแสดงดนตรี การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจอย่างเคร่งครัด

ด้าน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกอันดามัน” และมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ต ดังนั้นการจัดงานเทศกาลอาหารทะเล : หรอย ริม เล ที่เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด–19 เริ่มคลี่คลายลง จังหวัดภูเก็ตเล็งเห็นถึงการเร่งฟื้นเศรษฐกิจ โดยประชาชนต้องมีรายได้ มีการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ด้วยการจ้างงาน เพื่อประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ พร้อมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต แบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเทศกาลอาหารขึ้นในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต่อไป