มหกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ FTI Green Fair 2024

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน แถลงความพร้อมจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ FTI Green Fair 2024 รองรับการเติบโตของเมืองอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว

ที่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ด และ นายมนต์ทวี หงษ์หยก รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ด ร่วมแถงข่าวความพร้อมการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ FTI Green Fair 2024 โดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ร่วมกันจัดงาน FTI Green Fair 2024 ในวันที่ 25-28 มกรากม 2567 ที่ ห้างโรบินสัน ฉลอง ภูเก็ต

สำหรับงาน FTI Green Fair 2024 เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการนำเสนอนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ และนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ภายในงานมีการแนะนำนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ส่งเสริมการรับรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวและรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งมีการนำเสนอเทคโนโลยียั่งยืนเพื่อให้เข้าถึงง่าย และมีการจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับพลังานสะอาด พลังงานหมุนเวียน และการต่อยอดธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็น Carbon Neutrality ของจังหวัดภูเก็ตให้เร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในการแถลงข่าวมีการสัมมนาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานการเป็นเมือง Carbon Neutrality ของจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน และ ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรู้และเข้าใจการใช้พลังงานสะอาดในการใช้ชีวิต การทำธุรกิจ มากยิ่งขึ้น

Subscribe