มอบทุนการศึกษา และถุงยังชีพ ตามโครงการ “ป่าตองปันสุข”

“ป่าตองเบย์ฮิลล์” ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาป่าตอง จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน และถุงยังชีพตาม โครงการ “ป่าตองปันสุข”

ที่ ลานกตัญญู โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน และถุงยังชีพตาม โครงการ “ป่าตองปันสุข” ซึ่งทุนการศึกษาต้องเป็นนักเรียน ที่อยู่ในสังกัดเทศบาลเมืองป่าตอง กะทู้ และ กมลา เท่านั้นและผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ต้องมีอายุ ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ โดยมี นางสาวผการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง และคณะกรรม ร่วมมอบทุนในครั้งนี้

นางสาวผการัตน์ ตามชู ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 1 ,000 บาท และมอบถุงยังชีพตาม โครงการ “ป่าตองปันสุข” ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด 19 จำนวน 400 ชุด นอกจากนี้ มูลนิธิพัฒนาป่าตองลงพื้นที่มอบเบี้ยคนชราและผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน ทั้ง 7 ชุมชน ในเขตพื้นที่เมืองป่าตอง ซึ่งมีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ ท่านละ 500 บาท จำนวน 20 ท่าน ตามโครงการ “ป่าตองปันสุข” อาวุโส OK อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้เด็กๆ จากบ้านตะวันฉายมาทำกิจกรรมประมาณ 120 คน และยังมีการสรับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางภาครัฐอีกด้วย

ด้าน นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น ผู้บริหารฟิโซน่ากรุ๊ป และโรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงแรมได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มาแล้ว โดยเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆ ได้มาผ่อนคลายและทำกิจกรรมต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี เพราะนอกจากเด็กๆ ได้สนุกสนานแล้ว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกทางหนึ่ง เพราะการที่มีครอบครับที่อบอุ่นจะทำให้สังคมมีความแข็งแรงแข็งแกร่ง ปัญหาสังคมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะลดน้อยลง แถมได้ของรางวัลติดมือกลับบ้านด้วย ซึ่งในส่วนของฟิโซน่ากรุ๊ป พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้เพื่อสร้างสรรค์สังคมต่อไป

Subscribe