มอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ให้นักเรียนที่ขาดแคลน

อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตสานความต่อเนื่อง ดูแล นักเรียนที่ขาดแคลน เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ลดความเลื่อมล้ำ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายกเหล่ากาชาด นายกสมาคมภาคองค์กรสตรีต่างๆ สมาคมภาคเอกชน ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ และนายศิวัชฐ์ ระวังกูล นายอำเภอกะทู้ ได้ร่วมมอบเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36 ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต จำนวน 24 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่อำเภอกะทู้นำมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการน้ำพระทัยพระราขทานส่วนภูมิภาค ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ที่มาจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยกิจกรรมมอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ดังกล่าวเกิดจากการที่นายอำเภอกะทู้และทีมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนในระดับพื้นที่ ได้ลงสำรวจนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่อำเภอกะทู้ ที่ประสบปัญหาด้านการศึกษา ผลพบว่ายังมีเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนมีรายได้ไม่เพียงพอไม่สามารถจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีให้กับลูกหลานเพื่อใช้ในกิจกรรมเรียนการสอนวิชาลูกเสือได้

ในกรณีดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ นายอำเภอกะทู้ จึงได้บูรณาการขอความร่วมมือ ผู้บริหารโรงแรมอันดารา รีสอร์ท วิลล่า ตำบลกมลา คุณณัฎฐกัญญา แสงโพธิ์ ร่วมบริจาคจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารีให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ภูเก็ต ทุกคนทั้ง 24 ราย ได้สวมใส่ทำกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเหมือนกับเพื่อนคนอื่นในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอำเภอกะทู้ ต่อไป