มั่นใจไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค

มั่นใจไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ช่วยสร้างความเชื่อมั่นความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและการประชุมระดับชาติ ทำให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น

นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากต่างชาติในหลายด้าน ทั้งภาพลักษณ์ความพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงความพร้อมของการจัดประชุมระดับชาติ และความพร้อมในการจัดงาน Event ใหญ่ๆ

ซึ่งการประชุมเอเปค ในครั้งนี้ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครั้งสำคัญ ที่จะทำให้ทั่วโลกรู้ว่า ไทยพร้อม โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ ที่เป็นเรื่องพื้นฐานของการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย จากการเตรียมยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ภูเก็ต เฮลท์ แซนด์บ็อกซ์” ด้วยการสร้างเสาหลักสุขภาพในการดูแลประชากรและนักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง

ดังนั้น เมื่อเป็นเมืองที่มีสุขภาพที่ดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่นักท่องเที่ยว จะเลือกเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยการจัดประชุมเอเปค เป็นการแสดงภาพลักษณ์ว่าไทยมีความพร้อมด้านสาธารณสุขดีในระดับหนึ่ง หลังจากทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประเทศไทยสามารถรับมือและข้ามผ่านได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน นี้ อยากให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศและในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดี พร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้มาเยือน

Subscribe