มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนการศึกษา

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจัดพิธีมอบทุนการศึกษา 313 ทุนแก่เด็กในภูเก็ตและใกล้เคียง

ที่ ห้องประชุมมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 326ทุน ๆ ละ 2,000 บาท แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน200ทุนและระดับรวมเป็นเงิน 400,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 30 ทุนๆละ3,000บาท ทุนการศึกษาสายอาชีพจำนวน48ทุนๆละ5,000บาท ทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน30ทุนๆละ5,000บาท และทุนการศึกษาบุตรพนักงานจำนวน18ทุน นอกจากนี้ยังมีการมอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจำนวน23โรงเรียนๆละ5กระสอบนอกจากนี้ยังมีพิธีเทกระจาดเพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้จำนวนสามพันชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่าสองล้านบาทซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในพิธี “สักการะและฉลองวันเกิดเทพเจ้าโป๊ยจุนเซี้ยฮุด ประจำปี 2566”

นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต กล่าวว่า ทางมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในโครงการแจกทุนเพื่อการศึกษาประจำปี 2566 เป็นจำนวนทุน 326 ทุนนี้นั้น นอกเหนือจากงานกู้ชีพ กู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของทางมูลนิธิที่ปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว

“โครงการแจกทุนเพื่อการศึกษานี้เกิดจากอดีตท่านประธาน นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เด็กทั่วไปได้เข้าถึงซึ่งการศึกษา เกิดความรู้ เกิดความสามารถ เกิดทักษะ เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อยอดสู่อนาคตและพัฒนาประเทศชาติต่อไป” นายเล็ก กล่าว

Subscribe