มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดพิธีเทกระจาดและแจกถุงยังชีพ

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จัดพิธีเทกระจาดและแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนกว่า 3 พันชุด เนื่องในประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2566

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต สืบสานงานเทศกาลเทกระจาดพ้อต่อ แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตกว่า 3 พันชุด โดยแจกจ่ายที่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต จำนวน 2,200 ชุด และจะนำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนชาวไทยใหม่เกาะสิเหร่ และชุมชนอีกประมาณ 1,000 ชุด ซึ่งมีนายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ให้แก่ประชาชน และนับว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ยากไร้พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

สำหรับ เทศกาลพ้อต่อ เป็นเทศกาลอุทิศส่วนบุญให้วิญญาณโดดเดี่ยวไร้ญาติ มีการจัดพิธีทิ้งกระจาด หรือเทกระจาดให้คนยากจน คนยากไร้ ซึ่งถือเป็นการอุทิศส่วนบุญให้วิญญาณไร้ญาติพร้อมกันด้วย เมื่อถึงวันงานพิธีพ้อต่อ คณะกรรมการจัดงานจะจัดตั้งโต๊ะบูชา กระทำพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ และเซ่นไหว้เหล่าสัมภเวสี หรือผู้แสวงที่เกิด ได้แก่ ผีที่ยังไม่ได้เกิด และจัดเป็นงานใหญ่ยิ่งทุกปี เช่น ที่ย่านชุมชนตลาดสดภูเก็ต ถนนระนอง และที่ศาลเจ้าเซ่งเต็กเบ้วยกวนอิมไต่ซือ (บางเหนียว) ส่วนพิธีทิ้งกระจาดจัดที่ศาลเจ้ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

Subscribe