มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ฝึกดำน้ำจืด

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ทำการฝึกดำน้ำจืด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภาคสนามของการอบรมดังกล่าว หลังจากที่ได้มีการอบรมภาคทฤษฎี และการดำน้ำในทะเลมาแล้วผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ บริเวณขุมน้ำหน้าโรงเรียนนานาชาติ ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทีมปฎิบัติการใต้น้ำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นำผู้เข้ารับการอบรม นักปฏิบัติการใต้น้ำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตรุ่นที่ 1/2565 ทำการฝึกดำน้ำจืด ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภาคสนามของการอบรมดังกล่าว หลังจากที่ได้มีการอบรมภาคทฤษฎี และการดำน้ำในทะเลมาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความชำนาญเฉพาะด้านให้กับเจ้าหน้าที่และเพื่อเสริมทีมปฏิบัติการใต้น้ำของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตให้มีความแข็งแกร่ง และเพียงพอใจการปฎิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสำหรับการจัดโครงการอบรมนักปฏิบัติการใต้น้ำ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต รุ่นที่1/2565 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดทีมครูฝึกดำน้ำมาให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานใต้น้ำได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพิ่มจำนวนนักปฏิบัติการใต้น้ำและเพิ่มศักยภาพให้กับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป