มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต มอบข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้ศาลเจ้าทั่วเกาะภูเก็ต

มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก มอบข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้ศาลเจ้าทั่วเกาะภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายอภินันท์ รังสินธุรัตน์ รองประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้ร่วมส่งมอบ ข้าวสาร และน้ำดื่ม ให้กับศาลเจ้า (อ๊าม) ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 40 แห่ง รวมถึง จังหวัดกระบี่ และพังงา อีก 4 แห่ง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 โดยการสนับสนุนเป็นข้าวสารให้ศาลเจ้าละ 10 กระสอบ รวมน้ำหนัก 500 กิโลกรัม และน้ำดื่มศาลเจ้าละ 30 แพ็คสำหรับนำไปหุงในโรงครัวเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งแต่ละศาลเจ้าเองก็ได้นำรถกระบะ รถบรรทุกมารับสิ่งของไป โดยการประสานของสมาคมอ๊ามภูเก็ตทั้งนี้ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ได้ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นให้สะพานบุญให้กับผู้จิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคให้กับทางมูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมในประเพณีบุญในครั้งนี้ โดยสิ่งของที่บริจาคทั้งหมดรวมเป็นเงินกว่า 654,000 บาท