มูลนิธิกุศลธรรม มอบข้าวสาร-น้ำดื่ม-ซีอิ๊ว กว่าสี่แสนบาท ให้ 42 อ๊าม

มูลนิธิกุศลธรรม มอบข้าวสาร-น้ำดื่ม-ซีอิ๊ว กว่าสี่แสนบาท ให้ 42 อ๊าม ทำอาหารแจกจ่ายประชาชนในช่วงประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต

นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล รักษาการประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการบริหาร มอบข้าวสาร 336 กระสอบ, น้ำดื่ม 1,260 แพค และซีอิ๊วขาว RQ 276 แกลลอน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550 บาท ให้กับอ๊าม (ศาลเจ้า) ในจังหวัดภูเก็ต รวม 42 อ๊าม โดยมีนายกิตติวงค์ จันทร์สัทธรรม นายกสมาคมอ๊ามภูเก็ต และคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ

นายเล็ก กล่าวว่า โคงการดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร อดีตประธานฯ ได้มองเห็นถึงความยากลำบากของประชาชนที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้จัดให้มีโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

นายกิตติวงค์ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณมูลนิธิกุศลธรรมที่ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการมอบข้าวสารช่วงประเพณีถือศีลกินผัก การทิ้งกระจาด การแจกถุงยังชีพ และโครงการอื่น ๆ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ทั้งนี้ สมาคมอ๊ามฯ พร้อมกระจายข้าวสาร น้ำดื่ม และซีอิ๊ว ให้กับอ๊ามต่าง ๆ ทั่วทั้งภูเก็ต และในอนาคตข้างหน้าหากมีสิ่งใดที่สามารถทำได้ สมาคมอ๊ามฯ ยินดีช่วยเหลือมูลนิธิฯ และหวังให้ต่อยอดโครงการดี ๆ แบบนี้ทุกปี

Subscribe