มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน และโรงแรมกะตะธานี ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีที่ 15

มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน และโรงแรมกะตะธานี ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีที่ 15
พร้อมประกาศความสำเร็จการทวงที่ดินผืนป่าต้นน้ำ

มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน และโรงแรมกะตะธานี ร่วมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สร้างภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวทั่วโลก ประกาศความสำเร็จการทวงที่ดินผืนป่าต้นน้ำ พร้อมมอบกล้าไม้จำนวน 1,700 ต้น เพื่อสร้างผืนป่าใหม่

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (5 มิ.ย.) ที่บริเวณหน้าห้องอาหารฟิชเชอร์แมน โรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 ซึ่งมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรนและโรงแรมกะตะธานี ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน ตลอดจน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต กล่าวว่า มูลนิธิรักษ์ภูเก็ต ร่วมกับโรงแรมกะตะธานี ภูเก็ต บีช รีสอร์ท และชุมชนกะตะน้อย จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นปีที่ 15 ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 13 โดยเว้นช่วงระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเวลา 2 ปี ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ผ่านมา การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกและองค์ความรู้ ให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานในองค์กร ในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน เพื่อให้ชายหาดกะตะน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและยั่งยืน และสร้างให้ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยภารกิจที่ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรในการดูแลป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และดูแลป้องกันไม่ให้ทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงการจัดการน้ำ ดูแลความปลอดภัยในชุมชนและชายหาด รวมถึงการสร้างรายได้และสร้างอาชีพสุจริตในชุมชน

นอกจากความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกหวงแหนรักษาผืนป่าของชาติ อีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชน คือความร่วมแรงร่วมใจในการต่อสู้ ทวงคืนผืนป่าต้นน้ำของชุมชนหาดกะตะน้อยที่โดนรุกล้ำ โดยใช้ระยะเวลาต่อสู้ยาวนานถึง 5 ปี บัดนี้ สิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จนปัจจุบันได้มีการเริ่มปลูกป่าคืนแก่ธรรมชาติ แต่ก็ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้ อย่างไรก็ตาม ทางชุมชมมีความหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดได้

นอกจากนี้ ในงานสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ ชาวชุมชนกะตะน้อย ผู้ประกอบการโรงแรม และกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมือง นายกเทศมนตรีตำบลกะรน และสำนักงานจัดการป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ได้อนุเคราะห์กล้าไม้จำนวน 1,700 ต้น เพื่อสร้างผืนป่าขึ้นมาใหม่ในที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่า ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

“ในฐานะของประธานมูลนิธิรักษ์ภูเก็ต ขอชมเชยและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรนชุดปัจจุบัน รวมถึง หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนในชุมชน ที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพัฒนาอยู่ภายใต้ความสมดุลของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และมั่นคง เพื่อความสุขของคนในท้องถิ่น” นายสมบัติกล่าว

Subscribe