มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนพื้นสนามกีฬา” เพื่อให้เด็กๆ

มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนพื้นสนามกีฬา” เพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นกีฬาใหม่ที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ และสมทบทุนโครงการติดตั้งระบบพลังงานโซล่าเซล เพื่อลดค่าไฟฟ้า ให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ประธานมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ ดีเนล กรรมการและผู้ปกครองสวัสดิภาพ นางสาวอุไร ไมดุเก็ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย นางสาวสมศรี ปันนา หัวหน้าแม่หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย และMr. Yann Vaslin ผู้สนับสนุนมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย ร่วมเปิดบ้านตะวันฉาย แถลงข่าวเปิดโครงการ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนพื้นสนามกีฬา” และสมทบทุนโครงการติดตั้งระบบพลังงานโซล่าเซล

ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล ประธานมูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย กล่าวว่า มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉายภูเก็ตเป็นสถานสงเคราะห์เด็กที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ตและบริเวณใกล้เคียงและได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯได้ช่วยให้เด็กเหล่านั้นได้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีการศึกษา มีอนาคตที่ดี และมีชีวิตที่มีความสุขโดยที่เด็กๆได้อาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัย ได้รับความรัก การศึกษาและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น ที่ผ่านมสมูลนิธิฯได้ดูแลและให้การช่วยเหลือเด็กๆที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆมาเป็นอย่างดี โดยเป็นที่ยอมรับ ในประเทศและชุมชนทั่วโลกในการที่มูลนิธิฯได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มูลนิธิมี เด็กผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เป็นจำนวน 2 คน ใน 2 ปีที่ผ่านมา และอีก2 คนจะได้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เช่นกัน ภายในปี 2567 ปัจจุบัน เด็ก 9 คนกำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ในขณะที่อีก 81 คนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน และระดับชั้นเรียนต่างๆกัน นอกจากการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯได้พยายามอย่างหนักเพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีบ้านสาธารณูปโภคต่างๆที่ปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิฯได้ประสบปัญหาเร่งด่วน คือ พื้นสนามกีฬาปัจจุบันซึ่งได้รับบริจาคเป็นพื้นมือ 2 เมื่อ5 ปีที่แล้วได้ชำรุดทรุดโทรม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนใหม่อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ดังนั้นมูลนิธิฯต้องจัดการระดมทุนโดยมีเป้าหมาย ตามราคาอุปกรณ์ที่จะนำมาติดตั้งพื้นดังกล่าวเป็นจำนวน 601,020 บาท มูลนิธิฯจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินเพื่อสบทบในการจัดซื้อพื้นสนามกีฬาใหม่ โดยสามารถร่วมบริจาคพื้นกีฬาเป็นจำนวนตารางเมตรใน ราคาตารางเมตรละ 1,260 บาท โดย ขนาดของสนามกีฬา ต้องใช้ ทั้งหมด 477 ตารางเมตร

นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีโครงการติดตั้งระบบพลังงานโซล่าเซลอีกโครงการหนึ่งที่จะดำเนินการ เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาว ติดตั้งระบบโชลาร์เซลล์ ใช้งบประมาณ 450,000 บาท ซึ่งจะทำให้มูลนิธิฯสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ครึ่งหนึ่งด้วยระบบนี้ นอกจากโครงการเร่งด่วน 2 โครงการนี้แล้ว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำวัน ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานและความมั่นคงของเด็กและมูลนิธิฯสืบต่อไป

โดยมูลนิธิฯขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนของทุกท่าน ที่มีความสำคัญต่อความพยายามของมูลนิธิฯในการรวบรวมเงินทุนที่จะให้เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนพื้นสนามกีฬานี้ และที่สำคัญเด็กๆ จะมีพื้นกีฬาใหม่ที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ ค่าไฟฟ้าที่ลดลง และชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กๆ ผู้สนใจร่วมบริจาค: ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย – เมืองภูเก็ต เลขที่ 14 ถ.พังงา ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 // SWIFT CODE: KASITHBK // ชื่อบัญชี: มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เลขที่บัญชี: 102-2-00125-4 บริจาคออนไลน์ https://phuketsunshinevillage.org โทร +66 858847787, 076-614116 หรือ e-mail: [email protected]

Subscribe