ยกระดับการให้บริการผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมพนักงานขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่ง

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการ จำนวน 13,431 คัน ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถแท็กซี่มิเตอร์ รถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) และรถตุ๊กตุ๊ก โดยมีจำนวนรถยนต์บริการหรือแท็กซี่ป้ายเขียวมาก ถึง 4,107 คัน และพบว่านักท่องเที่ยวยังมีปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง มีการถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรมจากการใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะและรถยนต์บริการในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ตามที่ปรากฏ เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางต่าง ๆ นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จึงให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดทำโครงการยกระดับการให้บริการผู้ขับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์บริการ จังหวัดภูเก็ตขึ้น ณ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล ห้อง แกรนด์ บอลรูม จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวนโยบายและการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย เทคโนโลยี และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารสาธารณะ มีจิตสำนึกด้านการบริการด้วยใจสู่มาตรฐานสากลในกลุ่มพนักงานขับรถ ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่ง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต