ภูเก็ตเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

ภูเก็ตเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 พบรถจักยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายอำนวย  พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกล่าววันที่ 4 ของการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565   มีอุบัติเหตุเกิดจำนวน 10 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 9 ราย  เป็นชาย 7 ราย หญิง 2 รายและมีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย โดยอุบัติเหตุเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะโดยยอดสะสม ( 4 วัน) 29 ธ.ค. 2564 – 1 ม.ค. 2565ของจังหวัด เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 19 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ (Admit)รวม 18 รายเป็นชาย 15 ราย หญิง 3 ราย  มีผู้เสียชีวิตเพศชาย 1 ราย

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า  จากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวันของจังหวัดภูเก็ตพบว่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น พบ “ดื่มแล้วขับ” ยังคงเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด    นอกจากนี้ยังได้เน้น ในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดด้วย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค