ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในประเด็นความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของกลุ่มชาวบ้านตำบลกะรน

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลุ่มร่มหลากสีในพื้นที่ตำบลกะรน เดินทางมายัง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในประเด็นความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของกลุ่มชาวบ้านตำบลกะรน

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับหนังสือร้องเรียนจาก นางภูษิตา มาสน์สุวรรณ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลุ่มร่มหลากสีในพื้นที่ตำบลกะรน กรณี มายื่นหนังสือ ในประเด็นความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของกลุ่มชาวบ้านตำบลกะรน โดยหนังสือร้องเรียนมีรายละเอียดดังนี้ “ปัจจุบันชายหาดตำบลกะรนมีการประกอบการร่มเตียงชายหาดซึ่งทางผู้นำท้องถิ่นได้กล่าวว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบการร่มเตียงชายหาดมีเพียงกลุ่มเดียวในพื้นที่โซน 10% เท่านั้นส่วนชาวบ้านอีกกลุ่มมีความเดือดร้อนดังต่อไปนี้

1.มีความต้องการจัดตั้งกลุ่มร่มหลากสี เนื่องจากผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มผู้ประกอบการร่มเดิมมิได้บอกกล่าวชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกะรนให้รับทราบในการจัดตั้งกลุ่มร่มเตียงชายหาดในพื้นที่สาธารณะอย่างถูกต้อง
2. กลุ่มร่มหลากสีมีความต้องการประกอบอาชีพร่มเตียงชายหาดโดยการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 3. ปัจจุบันทางกลุ่มร่มหลากสีได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ของผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ตรวจยึดร่มเก้าอี้ชายหาดและออกเอกสารใบสั่งปรับของทางเจ้าหน้าที่งานเทศกิจสำนักงานเทศบาลตำบลกะรน 4.ขาดรายได้เนื่องจากผู้นำท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ประกอบการตั้งวางร่มเก้าอี้ชายหาด 5.ปัจจุบันผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดกลุ่มเก่ามิได้ตั้งวางร่มเตียงชายหาดด้วยตนเองได้มีการจ้างบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำแทน 6.เนื่องจากความเดือดร้อนที่กล่าวมาข้างต้นทางกลุ่มร่มหลากสีจึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพสร้างรายได้และครอบครัวต่อไป 7.ทางกลุ่มร่มหลากสีไม่เคยได้ รับการพิจารณาจากผู้นำท้องถิ่นไม่ว่าเรื่องการร้องขอที่ถูกต้องโอกาสในการรับทราบวาระการประชุมซึ่งที่ผ่านมาจะรับทราบเฉพาะพรรคพวกพี่น้องของผู้นำท้องถิ่นจึงได้มาซึ่งกลุ่มที่ได้รับอนุญาตเพียงกลุ่มเดียว8. เอื้อเฟื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเองทั้งที่กลุ่มร่มหลากสีเป็นคนในพื้นที่ทำมาหากินบนชายหาดเช่นกันตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ9. ผู้นำท้องถิ่นไม่เคยให้ความช่วยเหลือกับทางกลุ่มร่มหลากสีไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้อมูลการขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องความเดือดร้อนของกลุ่มชาวบ้านมักจะใช้เวลาในการดำเนินการยาวนานหากไม่มีการติดต่อสอบถามเรื่องราวก็จะเงียบหายไป ทางกลุ่มร่มหลากสีหวังว่าจะได้รับความเมตตาความช่วยเหลือความเห็นใจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต”

โดยในเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับหนังสือดังกล่าวไว้จากนั้นจะได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย