ย่านเมืองเก่าภูเก็ต นักท่องเที่ยวมาชมความงามและถ่ายภาพแลนด์มาร์คกลางเมืองหลังน้ำลดอย่างคึกคัก

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจกลางเมือง บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต แลนด์มาร์คชื่อดังด้วยสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน ล่าสุดสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ การสัญจรสะดวกเช่นเดิม ทำให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยวชมความงามของอาคาร และถ่ายภาพความประทับใจเช่นทุกวันที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคัก มีเพียงร่องรอยน้ำท่วมที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตในวันนี้ ต่างรู้สึกประทับใจที่ชาวภูเก็ตและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถมาชมความงามและเก็บภาพที่ระลึกกับแลนด์มาร์คกลางเมืองภูเก็ต อย่างที่ตั้งใจไว้ได้ ทำให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
นางสาววราภรณ์ เสริมสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คิดว่าไม่ได้ท่องเที่ยวเก็บภาพตามที่ตั้งใจไว้ และรู้สึกดีและภูมิใจกับการร่วมมือร่วมใจของชาวภูเก็ต ที่มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งเช่นเดียวกับ คณะของหน่วยงานการศึกษาจากจังหวัดนครพนม ที่ไม่คาดคิดว่าจังหวัดภูเก็ตจะมีการไขปัญหาได้อย่างรวมดเร็ว ทำให้รู้สึกภูมิใจกับชาวจังหวัดภูเก็ตที่ทุกหน่วยมีความพร้อมและร่วมมือกับขับเคลื่อนไปได้อย่างดี และดีใจที่ได้มาท่องเที่ยวและเก็บภาพตามที่ได้ตั้งใจไว้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างออกมาท่องเที่ยวชมความงามของสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน ในกลางเมืองภูเก็ตจำนวนมาก เช่นเดียวกับร้านค้าย่านเมืองเก่าได้เปิดบริการพร้อมกับการทำความสะอาด โดยไม่ปิดให้บริการ ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวต่างชื่นชม และท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตเหมือนไม่มีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี้

 

Subscribe