รฟม. เผย โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต กระแสตอบรับดี

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เผย จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นในการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต กระแสตอบรับเป็นไปในทางที่ดี

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อสำรวจความคิดเห็นของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ใน 2 ประเด็น คือ1.อัตราค่าโดยสารโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง และ 2.การขยายเส้นทางโครงการฯ ไปยังท่าฉัตรไชยซึ่ งการลงพื้นที่ดังกล่าวจะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 21 มิถุนายนนี้

สำหรับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลองเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยมีสถานีทั้งหมด 21 สถานี มีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการตามแผนแม่บท ซึ่งทาง รฟม.มีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน ขณะที่ การที่ประเทศไทยได้เสนอให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ในการจัดงาน Specialised Expo 2028 ในปี 2571 เป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ รฟม.ดำเนินการศึกษาเส้นทางส่วนต่อขยายโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1ฯ เพิ่มเติมไปยังท่าฉัตรไชยอีกจำนวน 2 สถานี ซึ่งมีระยะทางประมาณ 16.2 กม. เพื่อรองรับการเดินทาง เข้าร่วมชมงาน Specialised Expo 2028

โดยหลังจากนี้ ทาง รฟม. จะนำผลการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปประกอบการจัดทำโครงการในรายละเอียด จากนั้นจพมีการลงพื้นที่เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตในการตอบแบบสำรวจ ทั้งนี้ ประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยในจังหวัดภูเก็ต สามารถร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ได้ที่ https://www.mrta.co.th/phuket-form CODE ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มิถุนายนนี้