รมช.คมนาคมเปิดสัมมนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ

รมช.คมนาคมเปิดสัมมนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางน้ำให้มีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ที่ ห้องศรีตรัง โรงแรมพูลแมนภูเก็ต พันวา บีช รีสอร์ท ภูเก็ต นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดยกรมเจ้าท่า ได้กำหนดมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทางน้ำ หลังจากมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่คาดว่าในระยะต่อไปจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายณชพงศ์ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าเจ้าภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต จัดสัมมนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ตามนโยบายรัฐบาล ที่ไดมีการผ่อนคลายมาตรการ หลังจากโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย และมีการยกเลิกการขอ Thailand Pass เข้าประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมธุรกิจภาคการท่องเที่ยว ที่เชื่อมั่นว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำ ดังนั้น การยกระดับความปลอดภัยทางน้ำให้ได้มาตรฐานสากล ถือเป็นกาสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงได้มีการถอดบทเรียนจากการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้มีการเกิดซ้ำ เช่น กรณีเรือฟินิกซ์ล่ม เมื่อปี 2561 ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับนักท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อกำกับ ควบคุมและติดตามเรือและนักท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ไขปรับปรุง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยทางน้ำ ให้ได้มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางน้ำ มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล กรมเจ้าท่า จึงได้ร่วมกับบริษัท ที่ซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ร่วมสื่อสารการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำให้มีความพร้อมมากที่สุด

ด้าน นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ให้ความสำคัญอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการเดินทางและท่องเที่ยวทางน้ำ ซึ่งการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เป็นผลดีในการสร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมธุรกิจภาคการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต และประเทศไทย และการสัมมนาเพื่อยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ เป็นสิ่งสำคัญที่ภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยด้านการคมนาคมทางน้ำเป็นมาตรฐานสากล และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ที่จะเป็นตัวอย่างแก่จังหวัดอื่น ในการยกระดับความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ ซึ่งมาตราการต่างๆ จะได้ผลยิ่งขึ้น หากทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ด้วยการนำเทคโนโลยี และ เครื่องมือต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เริ่มตั้งแต่เรือเดินทางออกจากท่า ความมั่นคงของท่าเทียบเรือ ตัวเรือ รวมทั้งความชำนาญของผู้ประกอบการ กัปตันเรือ และคนประจำเรือ ให้ฟีฟ่า และสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วที่สุด ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักท่องเที่ยวสูงสุด