รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 (SOMS-13) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต

ที่ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง(SOMS-13) โดยมี ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คู่เจรจาอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเชียน และภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศด้านการกีฬา ร่วมประชุม นำโดย นายเอกภาพ พันธะวงศ์ รองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายประชาคม สังคม และวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายนิวัต ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วม รวมในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียนครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวเนื่องในวันนี้

ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำรงตำแหน่งประธานในกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน วาระดำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2565-2566 ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (The Thirteenth ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS-13) and Related Meetings) ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต

โดยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบความร่วมมือสาขากีฬาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (SOMS-13) จะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านกีฬาอาเซียน การส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างประซาชนในอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักระหว่างประเทศสมาชิกอาเขียนผ่านกีฬา รวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นเลิศด้านกีฬาอาเซียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า วงการกีฬาอาเซียนขณะนี้มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตได้จากการมีการแข่งขันที่มีความเข้มข้นขึ้นในเวทีการแข่งขั้นต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักกีฬาอาเซียน…ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น โดยหลังจากนี้ ก็จะต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เวที ASIAN GAME ให้ได้

อย่างไรก็ตาม เป็นการประชุมอาเซียน – ญี่ปุ่นสมัยพิเศษว่าด้วยสตรีกับกีฬา ครั้งที่ 3 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5 และในวันที่ 28 ตุลาคม นั้น จะเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาขากีฬาอาเซียน-จีน ครั้งที่ 1 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยการนำคณะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าภูเก็ต และการแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยด้วย