รวบเอเย่นต์ค้ายา ได้ของกลาง ยาบ้า ยาไอซ์ เพียบ

ชป.พิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ชป.พิเศษฝ่ายปกครองอำเภอถลาง บูรณาการกำลังจับกุมผู้ต้องหาจำหน่ายและจัดที่ให้มีการเสพยาเสพติด สร้างความรำคาญและเป็นที่เอือมระอาแก่ประชาชนบริเวณใกลเคียง พื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ภายใต้การอำนวยการนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอถลาง ได้มอบหมายบูรณาการปฏิบัติการ ชป.พิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ ชป.พิเศษฝ่ายปกครองอำเภอถลาง นำโดย นายอัครา สุวัตถิกุล
ป้องกันจังหวัดภูเก็ต,นายจิระเดช บุรารักษ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต,นายธงไชย รัตนเดช ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต,นายปัญจพงศ์ บุญจันทร์ ปลัดอำเภอถลาง พร้อมด้วยพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร้อย.บก.บร.อส.จ.ภูเก็ต/ร้อย.อส.อ.ถลางที่ 3 ได้ร่วมตรวจสอบตามข้อร้องเรียนว่ามีการจำหน่ายและจัดที่ให้มีการเสพยาเสพติด สร้างความรำคาญและเป็นที่เอือมระอาแก่ประชาชนบริเวณใกลเคียง

บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ผลการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย และควบคุมตัวผู้เสพ 3 ราย ดังนี้ ผู้ต้องหาที่ 1 ล่อซื้อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจ่ายในกลุ่มประชาชน พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าจำนวน 6,082 เม็ด ไอซ์จำนวน 2.35 กรัม เงิน 10,590 บาท พร้อมด้วยของกลางอื่นอีกจำนวนมาก /ผู้ต้องหาที่ 2 เเละ 3 จำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลางรายละ 26เม็ดและผู้ต้องหาที่ 3 ไอซ์ 2.03 กรัม และของกลางอีกจำนวนหนึ่ง รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 6,206 เม็ด รวมไอซ์ทั้งหมด 4.38 กรัม และทำการจับกุมชาวพม่าหลบหนีเข้าเมือง 1 ราย (ขณะเข้ามาจะซื้อยา)ควบคุมตัวส่งบำบัดรักษายาเสพติด 3 ราย ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจ จพง.ปปส.และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชิงทะเล เพื่อดำเนินคดี ทั้งนี้หากพบการกระทำผิดหรือได้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

Subscribe