รองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุล ประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุล ประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในโอกาสอำลาตำแหน่ง

ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายหลี่ ชุนฝู รองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุล ประจำภูเก็ต ของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนในโอกาสอำลาตำแหน่ง จีน ประจำสงขลา เข้าเยี่ยมคารวะนาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนื่องในโอกาสลาตำแหน่ง โดยมีนายหลี่ หยุ่น หลง เข้ามารับหน้าที่แทน

นายหลี่ กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตที่ดูแล ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างดีและรวดเร็ว ฝ่ายรัฐบาลจีนฝากขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานกงสุลจีน ประจำภูเก็ตมีความสัมพันธ์อันดีกับจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายจีนยินดีให้ความร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตในทุกๆด้าน การมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง จะยกระดับความสัมพันธ์และความแน่นแฟ้นระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

นายณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีนโยบายสานต่อความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แข็งแกร่ง ในโอกาสนี้ อยากให้สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วยสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket,Thailand ที่ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo ที่จะมีการคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 2566

Subscribe