รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แจงไทม์ไลน์นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แจงไทม์ไลน์นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากเปิดเรียนติดมาจากครอบครัว ไม่ได้เกิดการระบาดจากโรงเรียน ซึ่งตรวจสอบพบจากมาตรการเข้มของการเปิดเรียนแบบ On Site

แพทย์หญิง เหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า หลังจากเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site มาตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 แล้วประมาณ 11 โรงเรียน โดยนักเรียนทั้งหมดที่พบเชื้อติดมาจากครอบครัว ไม่ได้เกิดการระบาดจากโรงเรียนหรือเกิดเป็นคลัสเตอร์ใหม่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ พบการติดเชื้อโควิด-19 ในนักเรียนจากมาตรการเข้มที่มีการสุ่มตรวจ ATK ตามกระบวนการเปิดเรียนแบบ On Site พร้อมกับการสอบสวนโรคในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงที่ส่วนใหญ่คือบุคคลในครอบครัว จึงพบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนดังกล่าว แต่ยังมีจำนวนไม่มากนัก

อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำนักเรียนให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันตนเอง DMHTT อย่างเคร่งครัด ประกอบกับสำนักงานสาธารณสุข และสถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรการในการควบคุม ป้องกัน การระบาดของโรคอย่างมีมาตรฐานตามขั้นตอนที่วางไว้ และหากพบมีการติดเชื้อในโรงเรียนจะมีมาตรการในการนำส่งตัวรักษาและควบคุมการระบาดพร้อมป้องกันการเกิดซ้ำตามกระบวนการ จึงขอให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจ ไม่ตระหนก เน้นย้ำบุตรหลานมีมาตรการป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อห่างไกลจากโรคโควิด-19