รองผู้ว่าฯ กฟผ.เผยเร่งสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า500kva

รองผู้ว่าฯ กฟผ.เผยเร่งสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า500kva จำนวน 2 วงจรคาดเสร็จกลางปีนี้เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่นักลุงทุนในจังหวัดภูเก็ต

นายกิตติ เพชรสันทัด รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) เปิดเผยว่า หลังจากที่มีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับทั้งจังหวัดของจังหวัดภูเก็ตเมื่อกลางปี 2556 ที่ ผ่านมารวมทั้งในจังหวัดทางภาคใต้ทาง กฟผ.จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้นอีกโดยการเชื่อมสายส่งระบบไฟฟ้าจากภาคกลางมาเชื่อมต่อให้ทางภาคใต้ทั้งระบบ สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นก็ได้มีการการก่อสร้างขยายระบบไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระบบไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ตเราพยามที่จะดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งการไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทยก็มีการวางแผนที่จะขยายระบบส่งโดยก่อสร้างระบบ 500kv เชื่อมโยงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต โดยมีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง 500kv ที่สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 3 เพราะฉะนั้นหากโครงการนี้แล้วเสร็จ แล้วในกลางปีนี้จะทำให้จังหวัดภูเก็ตมีระบบส่งไฟฟ้าทั้ง 230kv2 วงจรเชื่อมเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต แล้วก็มีสายส่ง 500kv2 วงจรเชื่อมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของจังหวัดภูเก็ต จะนอกจากมีความมั่นคงแล้วก็เชื่อถือได้ว่าจะทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถพัฒนาได้ถึง 20-30 ปี ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบไฟฟ้าเข้ามาเชื่อมโยงในจังหวัดภูเก็ต

นายกิตติ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการใช้ไฟในพื้นที่ภาคใต้มีการใช้ไฟอยู่ประมาณ 2600 เมกกะวัตต์ซึ่งจังหวัดที่มีการใช้ไฟเยอะเยอะอันดับ 1 ก็คือจังหวัดสงขลาอันดับ 2 คือจังหวัดภูเก็ตอันดับ 3.สุราษฎร์ธานีอันดับ 4 ก็คือนครศรีธรรมราชอันดับ 5 คือจังหวัดตรัง โดยในพื้นที่ภาคใต้มีศักยภาพในเรื่องของเป็นพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวก็จะมีการใช้ไฟในช่วงบางเวลาค่อยข้างสูง สำหรับในจังหวัดภูเก็ตการใช้ไฟก็จะอยู่ที่ 400 เมกะวัตต์ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอม เขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าจะนะ กลุ่มโรงไฟฟ้าพวกนี้เป็นแหล่งพลังงานที่จะป้อนไฟเข้ามาใช้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และที่สำคัญการสร้างระบบ 500kv เชื่อมโยงจากภาคกลางลงมาภาคใต้เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะทำให้สามารถที่จะดึงพลังงานไฟฟ้าจากพื้นที่ภาคกลางลงมาช่วยในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ตทำให้เป็นการเสริมความมั่นคงในภาพใหญ่ของพื้นที่พักใต้ภูเก็ต ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ภาคใต้การมีแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้แล้วก็มั่นคงมีระบบส่งไฟฟ้าที่มีความมั่นคงสูง 500kv เชื่อมโยงส่งเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็จะทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจที่จะมาลงทุนโปรเจกต์ต่างๆที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี