รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4031

ที่ บริเวณถนนสาย 4031 มุดดอกขาว-สนามบิน นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4031 ตอนมุดดอกขาว-สนามบิน ซึ่งการก่อสร้างได้มีการเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รวมระยะเวลาในการก่อสร้างจำนวน 210 วัน

นายพิเชษฐ์ กล่าวว่า หลังจากที่ได้ผู้รับเหมาแล้ว ทางผู้รับเหมาก็เริ่มมีการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งความคืบหน้าของงานในขณะนี้กำลังก่อสร้างท่อระบายน้ำ หลังจากนั้นก็จะมีการปรับระดับของถนนและก่อสร้างตามแบบที่ได้มีการออกแบบไว้ โดยล่าสุดปริมาณงานก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 9% ล่าช้ากว่าแผน 11% แต่อย่างไรก็ตามทางแขวงทางหลวงภูเก็ตก็จะได้มีการเร่งรัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรได้รับความสะดวกสบายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

 

Subscribe