รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต หารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกรณีน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณหาดทรายแก้วและหาดไม้ขาว

ที่ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ตได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกรณีน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณหาดทรายแก้วและหาดไม้ขาว เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ซึ่งทางนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 เข้าร่วมประชุม

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอย่างผิดปกติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาที่บริเวณหาดทรายแก้วและหาดไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้น้ำทะเลไหลกัดเซาะชายฝั่งและท่วมถนนบริเวณทางขาออกจากจังหวัดภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี ๔๐๒ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพื้นผิวชายฝั่งและผิวจราจรบริเวณดังกล่าว โดยได้มีการนำเสนอข้อมูลสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปี พ.ศ. 2563 บริเวณจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสมดุล โดยมีการกัดเซาะเป็นระยะทางรวม 8.26 กิโลเมตร มีพื้นที่กัดเซาะรุนแรงเป็นระยะทาง 0.16 กิโลเมตร พื้นที่กัดเซาะปานกลาง เป็นระยะทาง 5.79 กิโลเมตร และพื้นที่กัดเซาะน้อย เป็นระยะทาง 2.30 กิโลเมตร รวมถึงการหามาตรการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

นาย อำนวย กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมีมติ ในการแก้ปัญหาดังนี้คือให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตจัดส่งฐานข้อมูลการกัดเซาะชายฝั่งทางทะเล ปี พ.ศ. 2563 บริเวณจังหวัดภูเก็ตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจพื้นที่และรายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจนถึงปัจจุบันและให้แขวงทางหลวงตรวจสอบสภาพถนน ผิวจราจร และเขตทาง ที่เกิดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณจังหวัดภูเก็ต แล้วรวบรวมให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอในที่ประชุม เพื่อดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป

Subscribe