รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมประชุมหารือผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และภาคการท่องเที่ยวภูเก็ต ถึงแนวทางปรับลดราคาค่าโดยสารรถสาธารณะ สร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ที่ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมกับสมาคมภาคการท่องเที่ยว และผู้ให้บริการรถแท็กซี่ รถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อหาสรุปถึงแนวทางที่จะทำให้ค่าโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะแท็กซี่ในภูเก็ตให้มีอัตราค่าโดยสารที่ถูกต้อง และเป็นธรรมมากที่สุดบนพื้นที่ฐานของต้นทุนในการให้บริการกับนักท่องเที่ยว  ด้าน รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการ 2 รายในที่ประชุม คือ บริษัท ภูเก็ตไม้ขาว สาคู จำกัด และสหกรณ์รถยนต์บริการภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์บริการ (ป้ายเขียว) และรถตู้เช่าเหมา ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต และได้รับสัปทานที่ถูกต้อง..โดยมีการขอต่อรองว่า ให้มีการปรับอัตราค่าโดยสาร โดยยืนบนพื้นฐานของต้นทุนการให้บริการที่เป็นธรรม ซึ่งถ้าให้ปรับลดราคาลงสามารถทำได้หรือไม่….ด้านผู้ให้บริการทั้ง 2 ราย ยืนยันว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ปรับลดราคาลงแล้ว 20% ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ทางจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือ ยกตัวอย่างเช่น อัตราค่าโดยสารจากสนามบินภูเก็ต ไปป่าตอง ระยะทาง 38.9 กิโลเมตร จากเดิม 800 บาท ลดเหลือ 640 บาท , จากสนามบินภูเก็ต ไปฝั่งกะตะ ระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร ราคา 1,000 บาท ลดเหลือ 800 บาท ซึ่งราคานี้หากถามถึงต้นทุน อาจจะไม่คุ้มทุนมากนัก เนื่องจากต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าประกันภัยรถ ค่าน้ำมันต่อเที่ยววิ่ง รวมไปถึงค่าสัมปทานของท่าอากาศยานซึ่งค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ทางผู้ให้บริการ จะใช้ราคานี้ไปก่อนในช่วงสถานการณ์วิกฤติโควิดระบาด และการท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนจะกลับมาใช้ราคาเดิม ก่อนลด 20% หรือไม่นั้น จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้ง

Subscribe