รอง นพ.สสจ.ภูเก็ต ขอให้ชาวภูเก็ตมั่นใจ นทท.บินเข้าภูเก็ต ตรวจหาเชื้อ 100%

รอง นพ.สสจ.ภูเก็ต ขอให้ชาวภูเก็ตมั่นใจ นทท.บินเข้าภูเก็ต ตรวจหาเชื้อ 100% ห้ามออกจากโรงแรมจนกว่าจะทราบผล

แพทย์หญิง เหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตมั่นใจในกระบวนการของการรับนักท่องเที่ยวของทางจังหวัดภูเก็ตว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาแบบ Test & Go หรือ Sandbox ต้องทำการตรวจ RT-PCR ตรวจหาเชื้อที่สนามบินทั้ง 100% และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะถูกพาไปยังที่พักที่ได้มาตรฐาน SHA+โดยรถมาตรฐาน SHA+ โดยไม่แวะพักที่ใดระหว่างทาง จนถึงโรงแรม และนักท่องเที่ยวห้ามออกจากห้องพักจนกว่าจะทราบผลตรวจ โดยผลตรวจใช้เวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมง ฉะนั้นให้มั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องพักรอในโรงแรมจนกว่าผลจะออก ถ้าผลเป็นลบจึงจะสามารถออกมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ ถ้าผลเป็นบวกทางจังหวัดมีมาตรการและกระบวนการที่จะนำนักท่องเที่ยวที่มีผลเป็นบวกทุกคนเข้าสู่กระบวนการรักษา ขอให้มั่นใจว่าไม่มีนักท่องเที่ยวที่จะเป็นบวกแล้วหลุดออกไปจากระบบการตรวจสอบของจังหวัดภูเก็ตได้

ทั้งนี้ โรคระบาดโควิด-19 ยังคงระบาดเป็นระยะ การฉีดวัคซีนถือเป็นเรื่องสำคัญในการช่วยลดความรุนแรงของโรค ช่วยลดการเสียชีวิต แต่ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ และแพร่เชื้อได้ ชาวจังหวัดภูเก็ตยังคงต้องเน้นย้ำและปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมือเป็นประจำ พยายามไม่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ ที่มีคนแออัด ชุมชนที่มีคนจำนวนมาก ถ้ารับประทานอาหารหรือ กินเลี้ยงรวมกัน ต้องลดจำนวนคนลงที่เราสามารถถอดหน้ากากทานอาหารร่วมกันได้ จะทำให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 มากยิ่งขึ้น