รอง ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตรวจสอบความเสียหายพื้นที่น้ำท่วม ตำบลกมลา อำเภอกะทู้

รองผู้ว่าฯ ภูเก็ต ร่วมกับนายอำเภอกะทู้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ร่วมตรวจสอบความเสียหายพื้นที่น้ำท่วม ของ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ เพื่อเก็บ รวบรวม ข้อมูลปัญหาอุปสรรคนำไปใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อไป

ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัด “big cleaning day ตำบลกมลา” โดยมี นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา (อบต.กมลา) พร้อมด้วยผู้บริหาร และส่วนราชการ อบต.กมลา และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม
รายงานข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกมลา ซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านบางหวาน หมู่ที่ 2 บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านนอกเลหมู่ที่ 4บ้านโคกยาง หมู่ที่ 5 ข้านหัวควน และหมู่ที่ 6 บ้านนาคา โดยที่ประชุมได้มีการหารือกำหนดแนวทาง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายชุมชนในตำบลกมลา รวมทั้งแผนทำความสะอาดพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด

สำหรับ สถานการณ์โดยภาพรวม ของอำเภอกะทู้ เกิดฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ในพื้นที่ 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 100ครัวเรือน 280 คน ดังนี้
1) ตำบลป่าตอง ชุมชนหาดป่าตอง บ้านกะหลิ่ม ชุมชนนาใน และชุมชนไสน้ำเย็น
2) ตำบลกะทุ้ ชุมชนปั๊กกั้วหลาว และชุมชนเพชรล่อเหลียน
3) ตำบลกมลา หมู่ที่ 1 บ้านบางหวาน หมู่ที่ 2 บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านนอกเลหมู่ที่ 4บ้านโคกยาง หมู่ที่ 5 บ้านหัวควน และหมู่ที่ 6 บ้านนาคา

จากนั้นในเวลา13.00 น.นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมณ ซอยโต๊ะเขียด หมู่ที่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต และเวลา 14:00 น. ลงพื้นที่ ร่วมตรวจสอบความเสียหายพื้นที่น้ำท่วมณ หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเก็บ รวบรวม ข้อมูลปัญหาอุปสรรคนำไปใช้วางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะเร่งด่วนและระยะยาวต่อไป