รอยัลภูเก็ตมารีน่าปรับปรุงเส้นทางเดินเรือ หวังดึงเรือยอร์ชขนาดใหญ่มาเที่ยวภูเก็ต

รอยัลภูเก็ตมารีน่าดึงดูดเจ้าของเรือและผู้ประกอบการเรือซุปเปอร์ยอร์ชให้มาภูเก็ต ด้วยการปรับปรุงเส้นทางการเดินเรือสู่มารีน่า

รอยัลภูเก็ตมารีน่าเริ่มต้นโครงการขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วเป็นระยะทาง 750 เมตร ไปจนกระทั่งถึงทางเข้า-ออกมารีน่า ซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จในวันที่ 10 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดเจ้าของเรือยอร์ชและผู้ประกอบการเรือยอร์ชขนาดใหญ่ที่เคยมีจุดหมายปลายทางอื่นก่อนหน้านี้ให้เดินทางมาที่ภูเก็ตมากขึ้น นี่ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนและธุรกิจใกล้เคียงให้ได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน

การปรับปรุงเส้นทางการเดินเรือครั้งนี้ ส่งผลให้เรือขนาดใหญ่ 35 เมตร สามารถเข้า-ออกมารีน่าได้ตลอด 24 ชม. แม้จะอยู่ในช่วงน้ำลงก็ตาม “การใช้จ่ายหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมเหล่านี้ ย่อมส่งผลดีต่อเศรษกิจชุมชน ทั้งนี้รวมถึงการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับเรือ, เชื้อเพลิง, ร้านอาหารในพื้นที่, ที่พัก, และผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆ โดยนักท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยมกลุ่มนี้ มีการใช้จ่ายมากเป็น 3 เท่าของนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัด ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ย่อมมีอยู่มหาศาล” นายอีฟ วาน เคอราโบรค, ผู้จัดการทั่วไป ของรอยัลภูเก็ตมารีน่ากล่าว

โครงการขุดลอกร่องน้ำคลองเกาะแก้วในครั้งนี้ ใช้งบประมาณจากรอยัลภูเก็ตมารีน่า กว่า 10 ล้านบาท ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำให้มีความกว้าง 20 เมตร และลึก 2.5 เมตร แม้ในระหว่างช่วงเวลาที่น้ำลงต่ำที่สุด พร้อมทั้งการขุดลอกคลองด้านนอกซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานกรมเจ้าท่าภูเก็ต โครงการนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการเข้า-ออกท่าเรือรอยัลภูเก็ตมารีน่าซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเกาะภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

ด้วยแนวคิดริเริ่มของรอยัลภูเก็ตมารีน่าซึ่งต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ใส่ใจในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รอยัลภูเก็ตมารีน่าเป็นมารีน่าแห่งแรกในประเทศไทยที่ลงนามปฏิญญาสากลว่าด้วยการลดการใช้พลาสติกกับสมาคมอุตสาหกรรมมารีน่า ซึ่งมีเป้าหมายที่จะลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จนกระทั่งไม่มีพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวภายในมารีน่าในปี พ.ศ. 2568  ซึ่งเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มาจากโครงการเมื่อต้นปีที่มีการขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนในมารีน่า โดยติดตั้งแผงโซลาร์เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงสี่เท่า จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้จาก 34 กิโลวัตต์ เพิ่มเป็นกว่า 130 กิโลวัตต์ รอยัลภูเก็ตมารีน่าเป็นผู้นำในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 Gold Anchor และยังเป็นมารีน่าแห่งแรกในประเทศไทยที่เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์อีกด้วย