ระทึก! ประมงล่มในทะเล สุดขอบทะเลอันดามัน ลูกเรือ 6 ชีวิต กอดเสาขอความช่วยเหลือ

ระทึก! ประมงล่มในทะเลห่างฝั่ง 100 กม. สุดขอบทะเลอันดามัน ลูกเรือ 6 ชีวิต กอดเสาขอความช่วยเหลือ ทรภ.3 ส่ง ฮ.ค้นหา ประมงข้างเคียงช่วยได้ปลอดภัยทัพเรือภาคที่ 3 ได้รับการประสานจาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) ว่ามีเรือประมงกำลังจะจม บริเวณทิศตะวันตกของหมู่เกาะสุรินทร์ ขอความช่วยเหลือเป็นการด่วน

จึงได้สั่งการให้ หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ส่งเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (ฮ.ลล.4) S-76B ขึ้นบินทำการช่วยเหลือเป็นการด่วนโดยในเวลา 13.00 น. ฮ.ลล.4 ได้ขึ้นบินไปยังบริเวณตำบลที่ดังกล่าว และได้พบเรือประมงล่มลักษณะตะแคงตัวเรือแต่ยังจมไม่มิด พิกัดแลต 9 องศา 33.6 ลิปดาเหนือ ลอง 97 องศา 32.7 ลิปดาตะวันออก ทิศตะวันตกของทะเลอันดามัน ห่างฝั่งจังหวัดระนองกว่า 100 กม. พบลูกเรือประมาณ 6 คน กำลังยืนโบกมือขอความช่วยเหลือฮ.ลล.4 จึงได้ใช้วิทยุประสานกับ หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะสุรินทร์ (นรภ.ทร.เกาะสุรินทร์) เพื่อเข้าช่วยเหลือทางทะเล พร้อมกับบินโฮลตำบลที่เรือเป้า จนกระทั่งมีเรือประมงชื่ออีกลำที่ทำการประมงอยู่บริเวณนั้น เข้าช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมดไว้โดยปลอดภัย

ทัพเรือภาคที่ 3 เตรียมกำลังพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลตลอด 24 ชม. ที่หมายเลข 076391598 สายด่วน ทัพเรือภาคที่3#ทัพเรือภาคที่3

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#076391598สายด่วนทัพเรือภาคที่3