รัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพิ่ม

ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเผยหลังรัฐบาลให้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติมจะทำให้เด็กได้รับประทานที่มีคุณภาพให้โภชนาการครบ 5 หมู่

จากกที่ประชุม ครม. มีมติในการปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำให้อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพให้โภชนาการครบ 5 หมู่ เพราะเป็นช่วงวัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการทานอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลต่อพัฒนาการด้านกายภาพและความคิดสร้างสรรค์

นายวิลาศ กล่าวว่าในส่วนของโรงเรียนเรารู้สึกดีใจ ที่ทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับการศึกษา ในด้านของอาหารกลางวัน โดยเพิ่มขึ้นตามขนาดของจำนวนนักเรียน ผมมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเก่าและที่สำคัญก็คือจะตอบสนองของโปรแกรม Thai school lunch ให้เด็กได้พัฒนาทุกด้านโดยเฉพาะด้านสติปัญญา แน่นอนครับเงินมากอาหารมากคุณภาพอาหารก็เกิดขึ้นก็คือการบำรุงสมองนักเรียน อันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องโครงการอาหารกลางวันและในส่วนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมขนาดใหญ่พิเศษ เรานั้นดีใจถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นมาจาก 21 เป็น 22 บาท ทำให้โรงเรียนได้บริหารจัดการได้ชัดเจนขึ้น ตอบสนอง และที่สำคัญเราเพิ่มปริมาณอาหารกับจำนวนผลไม้ให้เด็กได้ทานทุกวันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เราอย่ามองว่าผลไม้ไม่มีความสำคัญ ซึ่งวิตามินจะเสริมสร้างสติปัญญาและก็พัฒนาทางด้านร่างกายให้ดีเยี่ยม ในส่วนของโรงเรียนนั้นเราได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการทุกอย่าง แล้วก็มีการควบคุมอาหารโดยทางเทศบาลนครภูเก็ตเข้าตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง และผมเองในฐานะผู้กำกับการดูแลก็เข้าตรวจเยี่ยมโรงอาหารเกือบทุกวันที่ผมเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ก็รับรองว่าคุณภาพดีขึ้นกว่าเก่าอย่างแน่นอน

สำหรับมติ ครม. ที่ได้ปรับอัตราค่าอาหารกลางวัน ได้ปรับอัตราให้ตามขนาดของโรงเรียนต่อคนต่อวัน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน/โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน/โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วันและโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วันโดยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดในอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน เป็นเงิน 3,533,280,000 บาท ซึ่งจะเริ่มใช้ในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 28,365,864,000 บาทเป้าหมายของอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียน จะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 สังกัด ได้แก่ 1) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 2) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน 4) สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5) สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครอบคลุมนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 5,792,119 คน