รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ต ย้ำให้จังหวัดเร่งรัดพิจารณามอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ชุมชนรัษฎา (ซอยพะเนียง) หมู่ 5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะชุมชนรัษฎา (ซอยพะเนียง) และย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งหลังจากที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงอ๊ามยกเค่เก้ง ได้ทักทายพูดคุย และถ่ายรูปกับประชาชนที่มาตอนรับอย่างเป็นกันเอง

โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ต เพราะในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 14 ล้านคน มีรายได้ถึง 6 แสนล้านบาท เนื่องจากภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด ทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และที่สำคัญคือการตัดสินใจของรัฐบาลในการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์ ในส่วนเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งรัดทางจังหวัดเร่งพิจารณามอบเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด อีกทั้งให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาปัญหาในพื้นที่เมืองภูเก็ตแล้ว

เบื้องต้นทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว 3,073 ครัวเรือน เป็นงบประมาณจากเงินทดรองราชการผู้ว่าราชการจังหวัด เงินทดรองราชการนายอำเภอ และเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 12,565,017 บาท และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อเร่งช่วยเหลืออีกประมาณ 2,977 ครัวเรือน

ขณะเดียวกันในวันนี้ ทางด้านเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ตั้งโต๊ะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ยื่นเอกสารหลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยจะมีการทำประชาคมในวันที่ 23 มกราคมนี้ ทางจังหวัดจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ส่งที่ส่วนกลางเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามระเบียบราชการ และนำเงินมาเยียวยาช่วยเหลือประชาชนต่อไป ขณะที่ ประชาชนที่มายื่นเอกสารต่างรู้สึกดีใจที่รัฐมนตรีได้ลงมาดูแลด้วยตนเอง รู้สึกว่าอุ่นใจเพราะรัฐบาลไม่ทิ้งประชาชน พร้อมทั้งเสนอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
สำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว ได้มีการอนุมัติงบประมาณ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ต ระยะที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 วงเงิน 296,850,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ และมีงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนประชาอุทิศหลังโลตัส – คลองบางใหญ่ (DR 5) งานเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำโกมารภัจจ์และสถานีสูบน้ำเทพกระษัตรี ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ /โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนริมคลองท่าแครง เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยลดปริมาณน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตชุมชนเมืองภูเก็ต และพื้นที่ตำบลรัษฎา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ