รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภูเก็ตร่วมกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน หนุนสื่อฟังประชาชน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภูเก็ตร่วมกิจกรรม สื่อสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน หนุนสื่อฟังประชาชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรม “สื่อสารสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน” ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการนี้ นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรม

นายธนกร กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ และได้นำเอาความห่วงใย และปรารถนาดีจากท่านนายกฯ มามอบแก่ชาวภูเก็ต เพื่อเร่งบรรเทาทุกข์ของประชาชน คืนพื้นที่เศรษฐกิจให้กับชุมชน เพื่อให้ชีวิตได้เดินหน้าต่อ

สำหรับกิจกรรม “สื่อสารสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน” จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดทำรายการ การผลิตสื่อในพื้นที่ ส่งเสริมการสื่อสารสองทาง สร้างเครือข่ายระหว่างกัน ซึ่งในตอนนี้นั้น จะเป็นการผลิตรายการ “ฟังชัดๆ ถนอมจัดให้” ตอน “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า” ซึ่งระหว่างกิจกรรมนั้น มีการแลกเปลี่ยนกันในหลายๆประเด็น อาทิ การขับเคลื่อนสาธารณูปโภคพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน ปัญหาราคายางพารา-ปาล์มน้ำมัน ปัญหาของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก และ ผลสำเร็จ Phuket Sandbox ความริเริ่มของรัฐบาลในการเปิดประเทศ

“กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า สื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมได้ เป็นการสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการมายังภาครัฐโดยมีสื่อเป็นกลไกสำคัญ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นต้นแบบให้เกิดกิจกรรมฟังเสียงสะท้อนในพื้นที่อื่นๆตามมา”

Subscribe