รับ นทท.จากเกาหลี เที่ยวบินปฐมฤกษ์ Asiana Airlines , ICN-HKT โซล – ภูเก็ต 180 คน

นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) มอบหมายให้ นายโชติพัฒน์ ดีทะเล พนักงานเวรอำนวยการ (04) ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สายการบินให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Asiana Airlines เที่ยวบินที่ OZ747 เส้นทางการบิน ICN-HKT (โซล – ภูเก็ต)

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต จำนวน 180 คน โดยท่าอากาศยานภูเก็ตอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ณ ประตูทางออกหมายเลข 15 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต