ราตรีจันประดับมุก 14-15 กพ.นี้ ที่ ภูเก็ต

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ลาน PUBLIC HOUSE (LANLOM) ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ผู้นำองค์กรภาคเอกชน และนายสาวิตร พงศ์วัชร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “ราตรีจันประดับมุก” ประจำปี 2565 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางสาววิไลพร ปิติมานะอารีย์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงาน ปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด รวมทั้งส่วนราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดงาน “ราตรีจันประดับมุก” ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 ในพื้น ที่ ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์ เสริมสร้างภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ทั้งการแต่งกาย อาหารการกิน ศิลปวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบทั้งกิจกรรมภาคกลางวันและภาคกลางคืน โดยกิจกรรมภาคภาคกลางวัน จะมีการจัดแสดงสินค้า OTOP/ การจัดแสดงผ้าพื้นเมืองของภูเก็ต ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืนประกอบด้วย การร้องเพลงรวมวง/การแสดงแบบผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองประกอบเพลง/การร้องเพลงคู่/การร้องเพลงเดี่ยว ส่วนรายได้การจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย จะมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป