รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศจังหวัดภูเก็ต

สภาพอากาศในหลายจุดของจังหวัดภูเก็ต ยังคงมีลักษณะของฟ้าหลัวเหมือนกับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา แม้ว่าในบางช่วงจะมีแสงแดดให้เห็นบ้างเล็กน้อยแล้วก็ตาม

ขณะที่ความกังวลของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนก็ลดน้อยลง หลังจากทางจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาชี้แจงข้อมูลว่า สภาพหมอกควันหรือฟ้าหลัวที่เห็นนั้น เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านฤดูกาล จากฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝน จึงเกิดลักษณะของฟ้าหลัวแห้ง โดยฝุ่นที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากพื้นที่อื่น แต่เกิดขึ้นจากในพื้นที่เอง ไม่ได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนบ้าน หากดูจากกราฟที่วัดคุณภาพอากาศพบว่า เสถียรภาพของอากาศของจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างดี และคาดว่าสภาพอากาศจะเริ่มดีขึ้นภายใน 1-2 วันนี้

ทั้งนี้รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศจังหวัดภูเก็ตประจำวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08:00 น. โดยคุณภาพอากาศบริเวณ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง, ภูเก็ต พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง โดยประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ แต่ในส่วนของกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

​จากการลงพื้นที่บริเวณจุดชมวิวสวนสาธารณะเขารัง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดชมตัวเมืองภูเก็ตในมุมสูง ซึ่งสามารถมองเห็นตัวเมืองภูเก็ต และทะเลฝั่งปลายแหลมสะพานหิน พบว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมถึงคนในพื้นที่ ยังคงมาเที่ยวชมความงามของตัวเมืองภูเก็ตและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอยู่เป็นระยะๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสวมหน้ากากอมามัยแต่อย่างใด จากการพูดคุยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ได้มีความกังวลอะไร แต่เสียดายที่มีหมอกมาปกคลุมทำให้ไม่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้

Subscribe