ร่วมหารือการบริหารจัดการด้านการจราจรบริเวณจุดดินสไลด์เขาป่าตอง

ร่วมหารือการบริหารจัดการด้านการจราจรบริเวณจุดดินสไลด์เขาป่าตอง

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ พร้อม ผกก.ป่าตอง ผกก.กะทู้ นายก ทม.กะทู้ นายกเมืองป่าตอง รองประธานสภา อบจ. ผอ.กองช่าง ทม.กะทู้ ผู้รับจ้าง ประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตอง อาสากู้ภัยฯ จิตอาสา ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือการบริหารจัดการด้านการจราจรบริเวณจุดดินสไลด์เขาป่าตอง

มีข้อสรุปร่วมกันว่าผู้รับจ้างได้ปรัปปรุงซ่อมแซมพื้นที่โดยการบดอัดชั้นดินและหินได้ในระดับเดียวกับผิวจราจร ร่วมถึงการแก้ไขปัญหาอื่นๆ เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดไว้ พื้นที่บริเวณดังกล่าวจึงมีความปลอดภัยมั่นคงแข็งแรงในระดับหนึ่งที่รถขนาดใหญ่สามารถใช้ทางได้

แต่เนื่องจากทางจราจรฝั่งขาขึ้นจากกะทู้ไปป่าตองยังมีข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ช่องจราจรที่ไม่สามารถขยายให้มีความกว้างขึ้นได้ เพราะยังอยู่ในข่วงการก่อสร้างปรับปรุง ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จก่อนวันที่กำหนดไว้ (25 ธ.ค. 65) ประกอบกับฝั่งขาขึ้นเขาเป็นทางลาดชัน รถที่มีขนาดใหญ่จะมีข้อจำกัดด้านสมรรถนะกำลังขับเคลื่อน หากให้ใช้ทางแล้วไม่สามารถขึ้นเขาได้จะก่อให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและด้านการจราจรเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมจึงมีมติเปิดให้รถขนาดใหญ่ที่ไม่เกิน 10 ล้อสามารถใช้เส้นทางได้ เฉพาะขาลงเขาป่าตอง ไป กะทู้ เท่านั้นได้ ส่วนขาขึ้น จากกะทู้ไป ป่าตอง ให้รอการปรับปรุงถนนของผู้รับจ้างให้สามารถขยายเส้นทางการจราจรได้เพิ่มขึ้นแล้วจะพิจารณาการเปิดในการใช้เส้นทางอีกครั้ง
ทั้งนี้กำหนดเปิดให้รถยนต์ไม่เกิน 10 ล้อสามารถใช้เส้นทางลงเขาป่าตอง จากป่าตองมากะทู้ ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธค 65 เวลา 10.00 น โดยให้อยู่ในภายใต้การกำหนดชนิดขนาดรถ และช่วงเวลาเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศใช้บังคับไว้แล้วด้วย

Subscribe