ร.ร.อนุบาลภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาสี“บัวชมพูเกมส์ ครั้งที่ 37”

ร.ร.อนุบาลภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาสี“บัวชมพูเกมส์ ครั้งที่ 37” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กรู้จักการออกำลังกายและเป็นการ สร้างความสามัคคี

ที่ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการเปิดพิธีจัดการแข่งขันกีฬา “บัวชมพูเกมส์” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครอง และพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วม

นายวิลาศ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬา “บัวชมพูเกมส์” ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัครสมาน สามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ และจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ได้ต้องมีสุขภาพดีทั้ง กายและใจ และสิ่งสำคัญคือการจงใช้กีฬาเป็นเครื่องกระชับไมตรี ไม่ว่าจะแพ้ หรือชนะ ให้รู้จักคำว่า “น้ำใจนักกีฬา”

ทั้งนี้ได้มีการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแสดงโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จำนวนกว่า 200 คน ในการแสดงชุด “สนุกสุขขี สามัคคี บัวชมพูเกมส์” และมีการแสดงขับร้องเพลงจาก “น้องข้าวหอม และน้องต้นน้ำ” สาวสวยหนุ่มหล่อมากความสามารถ จากการผ่านการคัดเลือกเดอะสตาร์ 2022 ระดับภาคใต้อีกด้วย สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา โดยส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการแข่งขันกีฬาได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โดยกำหนด ชนิดของกีฬาที่จัดการแข่งขันไว้ 5 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล บาสเกตบอล กีฬา E-Sport และ กรีทา