ลงตรวจสอบแล้ว! น้ำในลำคลองสีดำ ลอยออกสู่ทะเล

ลงตรวจสอบแล้ว! น้ำในลำคลองสีดำ ลอยออกสู่ทะเล

นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอกะทู้ สสอ.กะทู้ นายกอบต.กมลา องค์กรจัดการน้ำเสีย ต.กมลา มูลนิธิรักษ์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สอบสวน กรณี ข่าวการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล บริเวณคลองสวนสาธารณะ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พบว่า มีน้ำในลำคลองสีดำ พิจารณาสาเหตุการเกิดน้ำเสีย ดังนี้ ต้นน้ำ มีการปล่อยน้ำเสียจากแหล่งต่างๆไหลมารวมกัน ทำให้เกิดการสะสม ,กลางน้ำ เกิดการสะสม ทำให้มีไขมันอุดตันของท่อระบาย และปลายน้ำ ก่อนออกสู่ทะเลมีสันทรายที่ทะเลซัดมาก่อให้เกิดเป็นเนินสูง ทำให้มีช่องทางระบายน้ำที่แคบ

อย่างไรก็ตาม การแก้ไข ระยะเร่งด่วน การตักไขมัน ,การเปิดทางน้ำก่อนออกสู่ทะเลให้กว้างขึ้น ,การประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ เรื่องการจัดการคัดแยกขยะ ส่วนระยะกลาง การทำกังหันชัยพัฒน์เพื่อเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำ ,ขอความร่วมมือสถานประกอบการ บำบัดน้ำเสียก่อนระบายน้ำ และในระยะยาว ทำการขุดลอกคูคลอง เกิดการตกตะกอนที่สะสม ทำให้เป็นสีดำ โดยมีองค์กรจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย แต่สามารถจัดการน้ำได้อย่างจำกัด

Subscribe