ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สำหรับข้าราชการตำรวจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ ตำรวจภูธร ภาค 8 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สำหรับข้าราชการตำรวจผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย พล.ต.ท.อำพร บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพิเศษหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สำหรับข้าราชการตำรวจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับตำรวจภูธรภาค 8 ในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่ข้าราชการตำรวจ ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (พิเศษ) ด้วยระยะเวลาการศึกษาหลักสูตร 2 ปี 8 เดือน ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาต่างๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 8 ทั้งในระดับชั้นประทวนและชั้นสัญญาบัตร ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาและเป็นการสร้างเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการนำวิชาความรู้ทางด้านกฎหมาย มาสร้างทักษะพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความถูกต้องเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในสังกัดพื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 8 มีทั้งสิ้น 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดยมีนักเรียนนายสิบที่จบปริญญาตรีสาขาต่างๆ และกำลังศึกษาอยู่เป็นจำนวนมากที่ไม่จบการศึกษาในสาขานิติศาสตร์ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ (พิเศษ) ขึ้นมาซึ่งตรงกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่จะนำไปปฏิบัติหน้าที่สู่การเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับสากลของประเทศ

พล.ต.ท.อำพร บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้จบด้านนิติศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ศึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งตรงกับการปฏิบัติงานเพื่อนำไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องและเป็นธรรมให้กับประชาชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจที่สามารถทำงานและเรียนควบคู่กันได้ ซึ่งถือเป็นการเสริมทัพด้านการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เบื้องต้นทราบว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 400 นาย ประสงค์เข้าเรียนหลักสูตรนี้แล้ว นอกจากนี้ ทางตำรวจได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่นอกเหนือจากด้านการศึกษาแล้ว ในอนาคตอาจมีความร่วมมือด้านวิจัย หรือการฝึกนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ที่เกี่ยวเนื่องด้านเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านวิชาการ งานวิจัย และทักษะด้านนวัตกรรมต่างๆ และยินดีร่วมงานกับทุกหน่วยเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน สังคม ให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป