ลงเรือทัวร์บ้านท่าฉัตรไชย ชมสองข้างทางพังงา-ภูเก็ต

ลงเรือทัวร์บ้านท่าฉัตรไชย ชมสองข้างทางพังงา-ภูเก็ต ลอดสะพานตำนานรักสารสิน สนุกสนานกับการจับจักจั่นทะเล ณ หาดทรายแก้วตามที่ทางจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 5 พื้นที่เป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ประกอบด้วย บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต บ้านป่าหล่าย หมู่ 3 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต บ้านป่าคลองชีพ หมู่ 9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง บ้านม่าหนิก หมู่ 7 ต.ศรีสุนทร และบ้านท่าฉัตรไชย หมู่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง นั้นจะเป็นการแนะนำบรรยากาศเส้นทางท่องเที่ยว แห่งที่ 2 “บ้านท่าฉัตรไชย”โดยจุดแรกจะเป็นการเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านท่าฉัตรไชย ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 ก่อนที่จะพากันนั่งรถไม้หรือรถโพถ้องไปยังท่าเรือประมงหมู่บ้าน เพื่อนั่งเรือหางยาว ชมสองข้างทางพังงา-ภูเก็ต ถ่ายรูปคู่ทะเลและสะพานสารสิน ซึ่งเป็นสะพานที่สร้างมายาวนานมากกว่า 50 ปี นอกจากเป็นตำนานของความรักที่โด่งดัง สะพานแห่งนี้ยังเชื่อมภูเก็ตและพังงาไว้ด้วยกัน ระหว่างความยาว 660 เมตรที่สวยงามของสะพาน และมีความเชื่อว่าเมื่อข้ามสะพานให้กลั้นหายใจแล้วอธิษฐานเรื่องความรัก คำอธิษฐานจะเป็นจริงจากนั้นต่อด้วยแวะกระชังกุ้งมังกร และสนุกสนานกับการจับจักจั่นทะเล ณ หาดทรายแก้ว ก่อนปิดท้ายทริปท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชย ด้วยการจัดเวิร์คชอป นำเสนอเมนูประจำถิ่นบ้านท่าฉัตรไชย จากวัตถุดิบโดดเด่นในพื้นที่ ไม่ว่าเป็นผักลิ้นห่าน ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นเฉพาะดินทราย จักจั่นทะเล ที่หาทานได้ยากแต่หาทานได้ที่ท่าฉัตรไชย จักจั่น จะมีรสชาติคล้ายกุ้งและกั้ง ให้แคลเซี่ยมสูง มารังสรรค์เป็นเมนูอาหารคู่กับกุ้งมังกรและสับปะรดภูเก็ต ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบหลักในการจัดเวิร์คช้อปแต่ละครั้ง