วราวุธ “ปลื้ม” ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์ กอบกู้ทะเลไทย ณ จังหวัดภูเก็ต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลื้มใจ ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย ขณะเดียวกัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลกที่ชาดหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างยิ่งใหญ่พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์เผยแพร่กว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ที่ บริเวณสวนสาธารณะโลมา ชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลก หรือ Would Oceans Day ซึ่งในปีนี้สหประชาติ ได้มีการกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด Revitalization : Collectiv Action for the Ocean หรือ รวมพลัง ฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของพลังมวลมนุษยชาติในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรทางทะเลร่วมกันแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะทะเลปัญหาคุณภาพทะเลเสื่อมโทรมรวมถึงการทำประมงอย่างเกินศักยภาพและยังสะท้อนไปถึงการแก้ไขและบันเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศโลก ซึ่งมี นายยวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานฯ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนรวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและมีการจัดงานในอีก 10 จังหวัดชายฝั่งทะเลเพื่อเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไทย ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานยังได้มีการชมนิทรรศการผลการดำเนินงานและความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และมีการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่งชีพ “รักทะเลยิ่งชีพ” ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต คือทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญสร้างรายได้และหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตรองรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปี สร้างรายได้เข้าประเทศปีละนับแสนล้านบาท

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนเองในฐานะตัวแทนคนไทยรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศ พร้อมทั้งได้แสดงเจตนารมย์ที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อรักษาท้องทะเลให้อนุรักษ์อย่างยังยืนเราจะไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนรุ่นหลังในการเผชิญและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากคนรุ่นเราซึ่งเชื่อมั่นว่าพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆคือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูและกอบกู้มหาสมุทรให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไปอย่างไรก็ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งยกระดับการทำงานให้เห็นผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นโดยตนเองได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงแนวทางการเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างพันธมิตรที่หลากหลายในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ พื้นที่นำร่อง 5 ปากน้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเล ได้แก่ ปากแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางตู่ปูน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขยะให้เป็นศูนย์ พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมทุ่นกักขยะ ลดการเพิ่มจำนวนของขยะทะเล ภัยร้ายทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเล อีกด้วย