วันที่ 5 ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

วันที่ 5 ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พล.ร.ต. ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ทหาร) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566 (ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566) โดยมี นายปรีดี เอ้งเส้ง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายปรีดี กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ของวันที่ 2 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 6 ครั้ง ในส่วนของผู้บาดเจ็บรวม 6 คนเป็น ชาย 4 คน และหญิง 2 คนส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็วเกินกำหนด สำหรับยอดสะสม 5 วันจังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุทางถนน 24 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต เพศชาย 1 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 24 คน เป็นชาย 14 คน และหญิง10 คน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการขับขี่รถของชาวต่างชาติที่เช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่และมีการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหาแนวทางในการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไป